Devojčica i subjekt

“Večeras je moj prijatelj Tim ispričao predivnu anegdotu o svojoj šestogodišnjoj ćerki koja izražava lakanovski koncept subjekta. U poslednjih nekoliko meseci, ona je počela da se izražava u trećem licu, govoreći stvari poput ” Ana je gladna” ili “Ana želi da crta”.
Kao lakanovac, on je bio zabrinut.
“Da li je psihotična? Zar ona nije subjekat?”
Na kraju ju je pitao zašto govori na ovaj način.”Tako nećeš da me ismeješ, tata!”
“Ismejem?”
“Kad sam ja govorila: ‘Ja sam gladna’ ti bi rekao, ‘Ti si gladna? Drago mi je! Ja sam Tim!”

Drugim rečima, Tim je podrivao jezik svoje ćerke kroz gramatičku igru reči koja ugrožava njenu sposobnost da artikuliše svoje zahteve ili potrebe.

Kako bi srušila ovo gubljenje svog ja kroz gramatiku i igru označitelja, ona je usvojila diskurs trećeg lica koji će biti imun na ovu vrstu igre.

Nije da je ona sebe doživljavala kao objekat za Drugog, nego je je osmislila strategiju da izbegne brisanje sebe same u jezičkoj igri.”

via http://larvalsubjects.wordpress.com/2013/06/03/why-we-cant-abolish-the-subject-in-psychotherapy/

photo: “That little girl inside all of us” – http://janemumbles.wordpress.com/2010/11/26/that-little-girl-inside-all-of-us/

via Žene sa Interneta

Advertisements