Feminista

Jedan domaći blogpost o tome da li je moguće da neki muškarac bude “feminista”. 😉 Bob Lebowski o tome kaže ovo:

“Prošao sam internetom u potrazi za definicijom feminizma i uglavnom sam nalazio istorijske reference pokreta a najčešće je feminizam definisan kao ideologija. Ne odgovara mi definicija feminizma isključivo kao ideologije jer prvo, ono za šta se bori ovaj pokret je zapravo civilizacijski konsenzus i nešto je normalno a ne samo skup ideja koji je izašao iz glave jedne ili više osoba, a drugo to pretpostavlja i suprotnu ideologiju, anti feminizam, kao ravnopravnu na ideološkom bojnom polju, što mislim da je takođe neprihvatljivo. Ne prepoznavanje nevolje drugog i njeno poricanje mi je neprihvatljivo u bilo kom obliku ljudskog saznanja a posebno mi je odvratno ako je podignuto na nivo ideologije. Davanje ideološkog okvira žrtvi je posredni nagoveštaj mogućnosti njene krivice. Naravno da svaki pokret mora biti zasnovan na određenim idejama i pokušajima da se osmisle razlozi sopstvenog postojanja i potrebe ali mislim da je feminizam mnogo više. Probajte,na primer, definisati borbu protiv nasilja nad decom kao ideologiju a da se pri tom ne osetite loše. Nasilje nad decom je takođe tema kojom se bavi feministički pokret. Za empatiju, za osećaj patnje drugog, nije potrebna ideologija.”

via Žene sa Interneta

Advertisements