Foto

Jezik u sebi skriva slojeve i slojeve istorije društvenih odnosa. Feministička lingvistička strategija se trudi da to elaborira i afirmiše žensku poziciju kroz jezičke strategije.U ovom primeru kada dajemo kompliment konkretnim devojkama i ženama implicira odnos društva prema svim ostalim ženama.

via http://guerrillafeminism.tumblr.com/post/52442960929
Žene sa Interneta

Advertisements